FINANCIERING

Het financieren van zonnepanelen is zeer interessant . De energiebesparing die wordt opgewekt door zonnepanelen is namelijk hoger dan de rente en aflossing die u betaalt voor de financiering. Daarnaast heeft u de financiering in de regel na 10 jaar afgelost, terwijl de levensduur van zonnepanelen minimaal 25 jaar is. Hierdoor krijgt u zonder dat u zelf iets hoeft te betalen een direct maandelijks voordeel. Door de stijging van de energieprijzen gaat dit voordeel steeds toenemen. Ook profiteert u van de waardestijging van uw woning en de BTW-teruggaaf op de zonnepanelen. Tevens is de rente op de financiering fiscaal aftrekbaar.

Voor het financieren van zonnepanelen zijn er de volgende mogelijkheden:

Duurzaamheidslening
Om investeringen in duurzame energie te bevorderen bieden een aantal provincies en gemeenten een duurzaamheidslening aan. Hiermee heeft u de mogelijkheid om tegen een zeer laag rentetarief te investeren in zonnepanelen. Afhankelijk van uw woonplaats is deze rente is op dit moment rond de 2% voor 10 jaar of 15 jaar vast (januari 2018). Omdat de rente fiscaal aftrekbaar is, betekent dit dat u, afhankelijk van uw inkomen, netto slechts 1% rente betaalt. Dit is minder dan de huidige inflatie! Op de site www.energiesubsidiewijzer.nl kunt u nakijken of er in uw woonplaats de duurzaamheidslening wordt verstrekt. Ook op de site van het Stimuleringsfond Volkshuisvesting (www.svn.nl) kunt u nadere informatie vinden. Vanzelfsprekend kunt u dit ook bij ons navragen.

Hypotheek
Heeft u net een nieuwe woning gekocht of bent u van plan uw bestaande hypotheek over te sluiten. Denk dan eens aan de mogelijkheid om zonnepanelen aan te schaffen. De overheid stimuleert dit doordat de rente hierover fiscaal aftrekbaar is. Omdat de te betalen kosten aan rente en aflossing lager zijn dan de besparing op de stijgende energielasten, zijn hypotheekverstrekkers vaak bereid om een extra bedrag te financieren. Indien u kiest voor een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) betaalt u niet alleen een lage rente maar heeft u ook de mogelijkheid om € 9.000,- extra te financieren voor zonnepanelen. Vraag uw hypohteekadviseur naar de mogelijkheden.

Groene lening
Steeds meer banken gaan zich toeleggen op zogenaamde groene financieringen. Graag verwijzen wij u hiervoor door naar GreenLoans (www.greenloans.nl). GreenLoans is een dochter van ABNAMRO heeft zich toegelegd op duurzame leningen en biedt laagrentende leningen voor het financieren van zonnepanelen.

 

Energiebespaarlening

Huiseigenaren hebben tevens de mogelijkheid om via het energiebespaarfonds een energiebespaarlening af te sluiten. Deze lening moet worden aangewend om te investeren in energiebesparende maatregelen voor de woning. Voorwaarde is dat maximaal 75% van de lening mag worden aangewend voor zonnepanelen.